Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Τα 7 νέα θαύματα του κόσμου.

Channel Tunnel


Panama Canal


Itaipu Dam


Netherlands North Sea Protection Works

Empire State Building

Golden Gate Bridge


CN Tower