Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Kυριαρχεί αυτός που κυριαρχεί στον εαυτό του~ Vincit qui se vincit~

Abusus non tollit usum ~~ η κατάχρηση δεν καταργεί τη χρήση

Qui tacet consentit ~~ ο σιωπών συναινεί

Veritas odit moras ~~ η αλήθεια απεχθάνεται την καθυστέρηση

Nihil est ab omni parte beatum ~~ τίποτε δεν είναι ευλογημένο σε όλα

Res, non verba ~~ έργα, όχι λόγια

Quinon proficit deficit ~~ όποιος δεν προχωρά, πάει προς τα πίσω

Quae nocent, saepe docent ~~ ό,τι πονάει, συχνά διδάσκει

Vincit qui se vincit ~~ κυριαρχεί αυτός που κυριαρχεί στον εαυτό του

Δεν υπάρχουν σχόλια: